Jana Semianová

sa narodila 1.7.1959
v Bratislave.
V rokoch 1985-1990 študovala
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor maľba, textilný design, kresba.
Od roku 1991 absolvovala viaceré študijné pobyty v zahraničí (Kréta, Holandsko, Belgicko, Španielsko).
V roku 1995-1996 bola na tvorivom pobyte
na Novom Zélande.
V súčasnosti žije a tvorí v Smoleniciach.

Pokiaľ sa niektorý obraz hodí práve do Vašich interiérov, môžete sa informovať
o možnosti zakúpenia originálu, alebo reprodukcií priamo u autorky.

Obrancov mieru 2, 919 04 Smolenice, Slovakia
Tel.:++421/33/558 66 97, Mob.:++421/903/569 329
E-mail: janasemi@stonline.sk